NAV

Opningstider NAV

NAV Stad er opent følgjande tidspunkt fom tysdag 16. juni 2020
Tysdag frå kl. 12.00 – 14.00
Fredag frå kl. 12.00 – 14.00

Som resten av Norge er også NAV Stad påverka av Korona-situasjonen. Vi skal så godt som muleg svare alle som har behov for dialog med oss, og anbefaler deg å ta kontakt med din rettleiar via aktivitetsplanen din. 

Viss du ikkje har mulegheit til å bruke digitale tenester, kan du få timeavtale. 
Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33. Du kan også ringe mottaks-vertane våre på mobil 412 89 389 eller 412 93 398. 

Les vedtak om vern mot smittsomme sjukdommar

Info.skriv Helsedirektoratet (PDF, 182 kB)