MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Siste nytt

Frå onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular. Kommunar med høgt smittepress må vurdere om det fortsatt skal vere raudt nivå lokalt.

Personane kom frå utlandet og testa positivt etter innreise. Personane har vore i innreisekarantene fram til testresultatet kom og er no i heimeisolasjon.

Søndag 3. januar blei det presentert ei rekkje nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespreiinga av koronaviruset. Tiltaka vil i fyrste omgang gjelde i 14 dagar frå og med 4. januar til og med 18. januar.

I samsvar med nasjonale føringar vil dei tre ungdomsskulane i Stad kommune innføre nivå raudt frå og med i morgon 4. januar og inntil vidare.

Det er lang tradisjon for å gå nyttårsbukk. Mykje blir annleis dette året, og vi oppmodar til å finne andre alternativ for aktivitet enn å gå frå dør til dør. Om de likevel vel å gå nyttårsbukk, rår vi dykk til å følgje dei same retningslinjene som Folkehelseinstituttet gav for halloween.

Innbyggjarar i Stad vil få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19. Personen kom frå utlandet og testa positivt etter innreise. 

Det blir ei litt annleis jul i år, men målet er at alle får ei fin jul og at vi kan vere saman på måter som ikkje spreiar covid-19-smitte. Det viktigaste vi kan gjere for å minske smitte er å halde avstand til andre, begrense kor mange du treff i løpet av jula, er heime om du er sjuk og har god handhygiene.

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19. Personen kom heim frå utlandet og testa positivt ved innreise. Personen har vore i innreisekarantene fram til testresultatet kom og er no i heimeisolasjon.

To nye personar har testa positivt for covid-19 i Stad kommune. Personane var allereie i karantene som nærkontaktar i husstanden til ein person med påvist smitte, og smittetilfellet har ikkje ført til nye nærkontaktar i saka.