MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Siste nytt

Treng du å teste deg for covid-19 skal du som før ta direkte kontakt med ditt lokale legekontor. Det blir jobba med å finne andre modellar for testing for å auke kapasiteten og avløyse legekontora.

Smittevernlege i Stad kommune Thomas Vingen Vedeld orienterte om situasjonen rundt koronasmitte ved Nordfjord Sjukehus på NRK i dag. Sjå sendinga her.

Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus har testa positivt på covid-19. Testane til pasientane som har vore i kontakt med den smitta svenske legen, er så langt negative.

Helse Førde har sidan fredag kartlagt pasientar og tilsette ved Nordfjord sjukehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.

Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus testa i går den 26. juni positivt på covid-19. Den tilsette er i heimeisolasjon og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang.

Det er no mogleg å besøke helse- og omsorgsinstitusjonane i Stad kommune. Her finn du rutine for besøk gjeldande frå 8.6.20

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

Regjeringa la 7. mai 2020 fram ein plan for nedbygging av koronatiltaka. Her er oversikt over tidspunkt og tiltak.

I år blir det ei litt anna 17. mai-feiring enn vanleg! Grunna koronasituasjonen og strenge restriksjonar fell dei tradisjonelle barne- og folketoga ut. Likevel skal vi feire nasjonaldagen og glede oss over sjølvstende og fridom i landet vårt.