MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Siste nytt

Denne hausten blir influensavaksinen reservert for spesifikke grupper. Her kan du lese meir om kven som får tilbodet. Influensavaksinasjon i Eid Idrettshus vert måndag 2. november og onsdag 4. november frå kl. 09.30-14.30. 

 

Det er ikkje påvist fleire smitta med covid-19 i Stad kommune etter at ein person vart smitta i samband med ein konfirmasjon 5. september.

Ein person i Stad kommune har fått påvist smitte med covid-19 etter prøve tatt torsdag 10. september.
 
Personen var allereie i heimekarantene då prøva vart tatt på grunn av nærkontakt med tidlegare stadfesta smitta gjest frå Bergen i samband med konfirmasjon.

Pasientar som har fastlege ved Eid legekontor, vert testa ved luftvegsklinikken som ligg rett aust for Nordfjord sjukehus. Pasientar som høyrer til Selje legekontor, vert testa i eigne lokale ved Selje legekontor. 

Smittevernlege i Stad kommune Thomas Vingen Vedeld orienterte om situasjonen rundt koronasmitte ved Nordfjord Sjukehus på NRK i dag. Sjå sendinga her.

Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus har testa positivt på covid-19. Testane til pasientane som har vore i kontakt med den smitta svenske legen, er så langt negative.

Helse Førde har sidan fredag kartlagt pasientar og tilsette ved Nordfjord sjukehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.