MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyheiter om smittesituasjonen i Stad

Ein danseelev i kulturskulen i Stad, busett i Kinn, er nærkontakt til ein husstandsmedlem som fredag kveld fekk påvist covid-19. Eleven deltok på øving fredag saman med 15 andre elevar og to instruktørar.

Ein danseelev i kulturskulen i Stad er nærkontakt til ein husstandsmedlem med påvist covid-19 i Kinn kommune. Denne eleven deltok på øving fredag saman med om lag 15 andre elevar.

Onsdag kveld har ein fått svar på 46 av 48 prøver tekne på Nordfjordeid tysdag og 14 av 14 prøver tekne i Selje tysdag.

Gjennom påska har testing og smittesporing vist at ein no kan vurdere smittesituasjonen i kommunen som godt kontrollert. 

Måndag kveld har ein fått svar på alle prøver som vart tekne søndag.

Laurdag kveld viser prøvesvar at éin person har fått påvist covid-19 etter testing på Nordfjordeid fredag. Personen har vore i karantene som nærkontakt innanfor husstanden til ein tidlegare smitta. Det er ingen nye nærkontaktar.

Torsdag viser prøvesvar at to personar har fått påvist covid-19 etter testing i Selje onsdag. Personane har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta personar innanfor husstandane. Det er ikkje nye nærkontaktar.

Onsdag kveld har ein fått svar på alle 25 prøver tatt på Nordfjordeid og 12 av 18 prøver tatt i Selje tysdag. Det er så langt ikkje meldt om nye positive prøver.

Her finn du informasjon om koronatesting i Stad kommune og testtilbod i påska.

Prøvesvar frå måndag viser at to personar i Selje har fått påvist covid-19. Begge to har vore i karantene som nærkontaktar til tidlegare smitta. Dei to har ingen nye nærkontaktar.