Siste nytt

Helsedirektoratet har no godkjent Norsk musikkråd sin rettleiar om smittevern for musikkøving. Det betyr at det igjen er opna for musikkøving for det frivillige musikklivet, innanfor visse rammer.

Frå måndag 27. april opnar skulane for dei som går i 1. - 4. klasse. Her finn du info om skuletider. Vi ønskjer alle borna velkomne tilbake på skulane! 

27. april opnar skulane for born på 1.–4. trinn og videregående yrkesfaglig program VG2 og VG3. Smittevernrettleiarar for opninga blei lagt fram i dag 20. april. Stad kommune jobbar no med å tilpasse drift av skulane i tråd med desse. Meir informasjon vil kome i løpet av veka.

 

Hurra - no har du sjansen til å gå på kino igjen! Stad kino har fått løyve av kommuneoverlege til å tilby lukka kinovisningar. Det vil seie at personar frå same husstand eller grupper på maks 5 personar kan bestille kinosalen til privat visning. 

Barnehagane i Stad kommune vil vere opne i tidsrommet Kl. 08.00 – 16.00. Stad kommune vil i slutten av veke 17, ut i frå erfaringar, vurdere om ein skal endre opningstidene i veke 18.

7. april la Regjeringa fram ein oppdatert tiltaksplan for handtering av koronasituasjonen framover. Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld og ordførar Alfred Bjørlo gjev deg her ei oppdatering på situasjonen i Stad no før påske!

Regjeringa har i dag lagt fram ein oppdatert tiltaksplan for handtering av koronasituasjonen. Kommunen vil no gå igang å førebu tiltaka og sørge for at føresetnadane for gjennomføring er på plass innan 20. april når tiltaka skal tre i kraft.

Arrangørar  i frivillig- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller  pålegg frå styresmaktene i samband med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

Stad kommune og Stad Vekst inviterer til «digital påskedugnad» for næringslivet i Stad måndag 6. april kl. 09.00-10.00.