MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Torsdag kveld synte resultat frå testing gjort i Selje onsdag at éin person har testa positivt for covid-19. Personen testa seg på grunn av symptom.

Nærkontaktar er kartlagt og varsla, og ubeskytta nærkontaktar er sett i karantene. Smittevegen er førebels ukjent.

Ein har ikkje svar på mutasjonsanalyse enda, men det er deltavarianten av koronaviruset som er vanlegast i Norge no.

Den siste tida har ein sett aukande smitte i vår region. Vi oppmodar alle innbyggjarar om å følgje einmetersregelen nøye, ha god handhygiene og ha lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom.
Vi minner om at også vaksinerte personar bør teste seg ved symptom.