Nasjonal tidsplan for opning av ulike aktivitetar

Nasjonal tidsplan for opning av ulike aktivitetar

Regjeringa la 7. mai 2020 fram ein plan for nedbygging av koronatiltaka. Her er oversikt over tidspunkt og tiltak.

Plan for nedbygging av koronatiltak