Opning av skulane - skuletid for 5.–10. trinn i veke 20

Opning av skulane - skuletid for 5.–10. trinn i veke 20

Tysdag 12. mai opnar skulane også for elevane på 5.–10. trinn. Vi er svært glad for at elevane kan kome tilbake til skulen!

Stad kommune og Nordfjordeid skule vil følgje råd og rettleiingar som kjem frå nasjonalt hald i høve smittevern. 

NB! Det er berre friske barn som kan vere på skulen.

Sjå linkar under, les og sjå filmane før skulestart:

 

Skuletider

Skulane i Stad er ulike når det gjeld størrelse og kapasitet. Dei fleste skulane kan handtere reglane om smittevern sjølv om alle elevane kjem tilbake. Dei største skulane kan ha utfordringar med å handtere reglane, på grunn av utfordringar med plass og store klasser.

Kvar einskild skule har tilpassa skuleopning og skuleveka etter sine føresetnadar.