Opning av skular 27. april - skuletider

Opning av skular 27. april - skuletider

Frå måndag 27. april opnar skulane for dei som går i 1. - 4. klasse. Her finn du info om skuletider. Vi ønskjer alle borna velkomne tilbake på skulane! 

Info. til foreldre 

Infoskriv.

Skuletider frå 1.-4. klasse 

Skuletider frå 1.-4. klasse
Dag Start/slutt
Måndag Vanleg skuletid
Tysdag vanleg skuletid
Onsdag Ikkje skule
Torsdag Vanleg skule
Fredag Vanleg skule
SFO
SFO
Dag Start Slutt
Måndag Kl. 08.00 og fram til skulestart Frå skuleslutt og fram til kl. 15.30
Tysdag Kl. 08.00 og fram til skulestart Frå skuleslutt og fram til kl. 15.30
Onsdag Frå kl.08.00 til kl. 15.30 - Tilbodet er for dei borna som har sfo tilbod til vanleg på onsdagar og for barn til føresette med samfunnskritiske jobbar. Dette må avklarast på førehand gjennom ein søknad
Torsdag Kl. 08.00 og fram til skulestart Frå skuleslutt og fram til kl. 15.30
Fredag Kl. 08.00 og fram til skulestart Frå skuleslutt og fram til kl. 15.30