Rettleiarar for opning av skular 27. april

Rettleiarar for opning av skular 27. april

27. april opnar skulane for born på 1.–4. trinn og videregående yrkesfaglig program VG2 og VG3. Smittevernrettleiarar for opninga blei lagt fram i dag 20. april. Stad kommune jobbar no med å tilpasse drift av skulane i tråd med desse. Meir informasjon vil kome i løpet av veka.

Her kan du lese rettleiarane frå Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet