MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

To nye personar er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

To nye personar er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Laurdag kveld synte resultat frå testing gjort i Selje fredag at to nye personar har testa positivt for covid-19. Begge personane var allereie i karantene som nærkontaktar til ein tidlegare smitta. 

Smittevegen er kjent. Kartlegging laurdag kveld viser at det ikkje er nye nærkontaktar i samband med dette. Smittesporinga er avslutta. Det manglar enno nokre svar på prøver tatt fredag. Svar på desse er venta søndag

Vi oppmodar alle innbyggjarar om å følgje einmetersregelen nøye, ha god handhygiene og ha lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom. Vi minner om at også vaksinerte personar bør teste seg ved symptom.