MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Status for smitte i Stad kommune

Status for smitte i Stad kommune

Det er så langt ikkje påvist smitte med koronavirus i Stad kommune. Kommunen vil straks informere om dette vert påvist.

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen har daglege beredskapsmøte og følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.