Status for smitte i Stad kommune

Status for smitte i Stad kommune

Det er så langt ikkje påvist smitte med koronavirus i Stad kommune. Kommunen vil straks informere om dette vert påvist. 

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen har daglege beredskapsmøte og følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.