MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Her finn du tal personar folkeregistrert i Stad kommune med påvist covid-19.

Nasjonal statistikk for smitte baserer seg på den smitta si folkeregistrerte adresse. Nokre smittetilfelle registrert i statistikken ovanfor er ikkje knytt til våre lokalmiljø, men er registrert i statistikken for Stad kommune på bakgrunn av folkeregistrert adresse. Stad kommune vil informere publikum ved alle tilfelle av kjent smitteoverføring med Covid-19 i kommunen og aktuelle tiltak i samband med dette. Dette vert lagt ut som nyhendesaker her på nettsida. 

Rapporterte tal for Stad kommune

Nøkkeltal for Stad