MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Tal personar folkeregistrert i Stad kommune med påvist covid-19: 3

Nasjonal statistikk for smitte baserer seg på den smitta si folkeregistrerte adresse. Nokre smittetilfelle registrert i statistikken ovanfor er ikkje knytt til våre lokalmiljø, men er registrert i statistikken for Stad kommune på bakgrunn av folkeregistrert adresse. Stad kommune vil informere publikum ved alle tilfelle av kjent smitteoverføring med Covid-19 i kommunen og aktuelle tiltak i samband med dette. Dette vert lagt ut som nyhendesaker her på nettsida.