MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Her finn du tal personar folkeregistrert i Stad kommune med påvist covid-19.

Nasjonal statistikk for smitte baserer seg på den smitta si folkeregistrerte adresse. Nokre smittetilfelle registrert i statistikken ovanfor er ikkje knytt til våre lokalmiljø, men er registrert i statistikken for Stad kommune på bakgrunn av folkeregistrert adresse. Stad kommune vil informere publikum ved alle tilfelle av kjent smitteoverføring med Covid-19 i kommunen og aktuelle tiltak i samband med dette. Dette vert lagt ut som nyhendesaker her på nettsida. 

Rapporterte tal for Stad kommune

Nøkkeltal for Stad