MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vi kan hjelpe deg!

Vi kan hjelpe deg!

Treng du hjelp til handling og levering av matvarer/andre praktiske gjeremål/nokon å snakke med? Sit du i karantene eller er i risikogruppe? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg? Frivilligsentralane i Stad har tilbod du kan nytte.

Kontaktinfo om du treng hjelp:

Eid Frivilligsentral (Bryggja og gamle Eid kommune)
tlf. 414 60 042
e-post: astrid.grete.torheim@stad.kommune.no

Selje frivilligsentral (gamle Selje kommune)
tlf. 958 69 223
e-post: maria.helgesen@stad.kommune.no

Alle som er involverte i tenestene har teieplikt, skal praktisere streng handhygiene og halde avstand til brukaren.

Bestilling og utkøyring av varer måndag, onsdag og fredag. Ta kontakt mellom kl. 09.00 og kl. 14.30 på utkøyringsdagen, så vil varene bli levert same ettermiddag. I særskilde og akutte tilfeller kan det køyrast ut varer til andre tider Ein del lokale butikkar har eigne bestilling og vareleveringstenester.

Ein del butikkar har også eigne bestilling og leveringstenester. 

Lyst til å bli ein frivillig hjelpar?

Vil du melde deg som frivillig hjelpar, gå inn på nettsida til din frivilligsentral:

Eid frivilligsentral

Selje frivilligsentral

 

 

Her finn du oversikt og kontaktinfo til ulike tilbod.