MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vaksinering covid-19 i Stad

Vaksinering covid-19 i Stad

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Aktuelt

  • Alle personar som er 18 år (fødd i 2003) eller eldre kan no bestille seg time til første vaksinedose.
  • Vi reknar med å ha god tilgang på vaksinar dei kommande vekene. Som hovudregel vil det vere ledige timar for første vaksinedose to veker framover i tid.
  • Det er få som bestiller seg dose 1 for tida. Difor legg vi ut eit avgrensa tal tidspunkt av gangen slik at vi får ei effektiv organisering av vaksinasjonsarbeidet. Nye tidspunkt vert lagt ut fortløpande.
  • Du bestiller sjølv time til vaksinedose 1. Du får informasjon om tidspunkt for vaksinedose 2 når du møter til første vaksinasjon. Du kan ikkje sjølv bestille time til vaksinedose 2. 
  • Vi oppmodar alle uvaksinerte om å bestille seg time til første vaksinedose ved første anledning.

Timebestilling  

  • Vi har no fått avklart at vi ved overskot av dosar til vaksinedose 1 kan bruke desse til å framskunde vaksinedose 2. Dette vil vi gjere frå veke 31. Framdrifta i dette vil vere avhengig av kor mykje vaksinar vi får tildelt framover, og kor mange som bestiller seg time til dose 1. Vaksinedose 1 vil verte prioritert framfor framskunding av dose 2.
  • Framskunding av dose 2 vil verte gjort i same rekkefølge som personar har fått dose 1. Den nasjonale prioriteringsrekkefølga gjeld også for dose 2.
  • Du treng ikkje å ta kontakt med oss for framskunding av dose 2. Nye timar vert tildelt i samsvar med prioriteringsrekkefølga. Alle som får framskunda dose 2 vil få beskjed om dette gjennom ein SMS eller telefon frå oss.
  • I dei tilfella personar ikkje møter til vaksinasjon, har vi behov for personar som kan stille til vaksinasjon på svært kort varsel. Om du har høve til dette og ønskjer å stå på lista for hurtiginnkalling, kan du sende ein e-post til korona@stad.kommune.no. Pass på at fullt namn, fødselsdato og telefonnummer går fram av e-posten. Innkalling frå denne lista vil bli gjort i samsvar med den nasjonale prioriteringsrekkefølga. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen

Andel vaksinerte i Stad kommune


 Klikk for stort bilete  

 

Vaksingeringsplan