Vaksinering covid-19 i Stad

Vaksinering covid-19 i Stad

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Aktuelt

Vi tilbyr ein oppfriskingsdose til alle som er 18 år eller eldre. Oppfriskingdose skal settast minst 20 veker etter at du fekk dose 2. Du kan logge inn og finne dato for vaksinar du har fått på helsenorge.no

For personar som har nedsett immunforsvar og har fått tre dosar i grunnvaksinasjonen, skal det vere minst 3 månader mellom dose 3 og oppfriskingsdosen.

Ønskjer du dose 1 eller dose 2 i grunnvaksinasjon, kan du også bestille deg time på ein av våre vaksinasjonsdagar. Det skal vere minst 3 veker mellom dose 1 og dose 2 (4 veker om ein eller begge dosane er frå Moderna).

For informasjon om vaksinasjon av barn og unge (årskulla 2003 til 2017), sjå HER

Det er i hovudsak vaksinen frå Pfizer/BioNTech som vert nytta. Vi har også eit avgrensa tilbod om Nuvaxovid-vaksinen. Sjå informasjon om denne HER 

Fjerde vaksinedose

Dersom du er 80 år eller eldre, har fått 3 vaksinedosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan du få ein ny oppfriskingsdose (dose 4) viss du sjølv ønskjer det. Dosen kan settast tidlegast 4 månader etter siste oppfriskingsdose.

Det er opp til kvar enkelt i denne aldersgruppa å avgjere om ein ønskjer ein fjerde dose. Personar i denne aldersgruppa vil ikkje bli aktivt kalla inn til time.

Vaksinasjonsdagar 

I vår og sommar har vi vaksinasjonsdagar kvar tredje veke:

Selje legekontor

 • Onsdag 11. mai
 • Onsdag 1. juni
 • Onsdag 22. juni
 • Onsdag 13. juli
 • Onsdag 3. august
 • Onsdag 24. august

Timebestilling ved å ringe Selje legekontor: Telefon 57856106

Eid Legekontor

 • Torsdag 12. mai
 • Torsdag 2. juni
 • Torsdag 23. juni
 • Torsdag 14. juli
 • Torsdag 4. august
 • Torsdag 25. august.

Timebestilling ved å ringe Eid legekontor:  Telefon 57863020

Informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Andel vaksinerte i Stad kommune