MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Vaksinering covid-19 i Stad

Vaksinering covid-19 i Stad

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Aktuelt

 • Alle personar som er 18 år (fødd i 2003) eller eldre kan bestille seg time til første vaksinedose på lenka nedanfor.
 • Informasjon om vaksinasjon av aldersgruppa 12-17 år finn du lenger nede på sida.
 • Dose 3 til personar med nedsett immunforsvar finn du informasjon om her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/  Dei som fyller desse kriteria, kan bestille time til dose 3 ved å ringe koronvaksinetelefonen. Sjå informasjon om telefonnummer og opningstider lenger nede på sida.
   
 • Vi har god tilgang på vaksinar og som hovudregel vil det vere lagt ut ledige timar for første vaksinedose to veker framover i tid.
 • Du bestiller sjølv time til vaksinedose 1. Timeavtale for dose 2 vert delt ut når du får dose 1, eller den vert sendt ut til den enkelte veka før dose 2 skal settast. Du kan ikkje sjølv bestille time til vaksinedose 2. 
 • Vi oppmodar alle uvaksinerte om å bestille seg time til første vaksinedose ved første anledning.

Timebestilling  

 • Timar til dose 2 vert tildelt i same rekkefølge som personar har fått dose 1, og alle vil få timeavtale for dose 2 gjennom utdelt timekort eller SMS/telefon frå oss.
 • Vi er no komne ned mot eit intervall på fire veker mellom vaksinedosane for dei som er 18 år eller eldre. Om det har gått meir enn 5 veker sidan du fekk dose 1, og du ikkje har fått tilsendt time til dose 2, ber vi om at du tek kontakt med koronavaksinetelefonen. Sjå informasjon om telefonnummer og opningstider lenger nede på sida.
   
 • Dei fleste som er fødde i 2004 og 2005 har no fått tilbod om første vaksinedose. Dette har i hovudsak vore gjort gjennom Eid vidaregåande skule, og desse elevane vil få tilbod om dose 2 med tilsvarande vaksinasjon på skulen.
 • Dei som ikkje har fått tilbod gjennom skulen, eller ikkje hadde høve til å vaksinere seg den veka, kan bestille time til vaksinasjon ved å kontakte Stad kommune sin koronavaksinetelefon. Sjå informasjon om telefonnummer og opningstider lenger nede på sida.
 • Personar fødd i 2005 som ikkje har fylt 16 år på vaksinasjonsdagen, må ha med seg skriftleg samtykke frå begge føresette (alle med foreldreansvar). Samtykkeskjema kan lastast ned her: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og unge som ikkje har fylt 16 år.
 • Denne aldersgruppa vil få vaksinedose 2 etter 8-12 veker.
   
 • Alle som er fødde i 2006, 2007 og 2008, og alle som har er fødde i 2009 og har fylt 12 år, skal no ha fått tilbod om vaksine.  
 • Dei som er fødde i 2009 og ikkje hadde fylt 12 år før tilbodet om vaksinasjon i veke 38, vil kunne få vaksine etter kvart som dei fyller 12 år. Vi ber om at føresette då bestiller time til vaksinasjon av barnet ved å kontakte Stad kommune sin koronavaksinetelefon. Sjå informasjon nedanfor.
 • Personar under 16 år kan berre få koronavaksine etter samtykke frå begge føresette (alle med foreldreansvar). Samtykkeskjema kan lastast ned her: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og unge som ikkje har fylt 16 år.
 • Denne aldersgruppa vil berre få éin vaksinedose.
   
 • Dei i aldersgruppa 12 til 17 år som av ulike grunnar elles ikkje har blitt vaksinert, vil framleis ha tilbod om vaksine så snart det måtte vere ønske om det. Dette blir då innanfor det vanlege vaksinasjonstilbodet i Stad kommune. Der kan ein bestille time til vaksinasjon ved å kontakte Stad kommune sin koronavaksinetelefon.
   
 • Stad kommune sin koronavaksinetelefon: 94 81 87 30. Telefonen er open måndag, onsdag og torsdag kl 10-14.

Andel vaksinerte i Stad kommune

Over 18 år:

 • Dose 1: 91% (landsgjennomsnitt 91%)
 • Fullvaksinerte: 87% (landsgjennomsnitt 86%)

Klikk for stort bilete   

Vaksingeringsplan