MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Vedtak, karantenereglar, testing av koronasmitte

Treng du å teste deg for covid-19 skal du som før ta direkte kontakt med ditt lokale legekontor. Det blir jobba med å finne andre modellar for testing for å auke kapasiteten og avløyse legekontora.

Her finn du info om nasjonale reiseråd.

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

Regjeringa la 7. mai 2020 fram ein plan for nedbygging av koronatiltaka. Her er oversikt over tidspunkt og tiltak.