MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Legehjelp

Legehjelp

Akutt hjelp
Ring 113 når det er akutt og det står om liv.

Legevakt
Ring legevakt 116 117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld livstrugande sjukdom.

Fastlege
Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.