Legehjelp

Akutt hjelp

Ring 113 når det er akutt og det står om liv.

Legevakt

Ring legevakt 116 117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld livstrugande sjukdom.

Fastlege

Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.