VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Legehjelp

Legehjelp

Akutt hjelp
Ring 113 når det er akutt og det står om liv.

Legevakt
Ring legevakt 116 117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld livstrugande sjukdom.

Fastlege
Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.

Legekontor

Eid legekontor ligg på Nordfjordeid. Dei fleste legane ved Eid legekontor er privatpraktiserande fastlegar med kommunale deltidsstillingar som tilsynslegar ved sjukeheim, omsorgsbustader, skulehelseteneste, helsestasjon og psykososialt kriseteam. Du kan kontakte Eid legekontor på tlf. 57 86 30 20.

Eid legekontor

Selje legekontor ligg i Selje. Legekontoret har tre fastlegar. Du kan kontakte Selje legekontor på tlf. 57 85 61 06.

Selje legekontor

Ny løysing for pasientkommunikasjon

Legekontora i Stad kommune har fått ny løysing for pasientkommunikasjon. Du må registrere deg for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontora.

Registrer deg på helsenorge.no her

Legevakt og øyeblikkelig hjelp

Interkommunal legevakt for Nordfjord finn du ved Nordfjord sjukehus på Nordfjordeid. Legevakta er bemanna med lege i tidsrommet 16.00–08.00 på kvardagar og heile døgnet i helgane og på helgedagar. I perioden 08.00–16.00 på kvardagar har kvar kommune eiga legevakt.

Interkommunale helsetenester ved Nordfjord sjukehus