VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Psykolog

Psykolog

Stad kommune er vertskommune for interkommunal psykolog. Vi deler psykologen med Bremanger, Gloppen og Stryn. Målgruppa til psykologen er barn, unge og familiar. Psykologen er med på å førebyggje psykiske problem ved å delta i samarbeidsmøte og rettleie andre faggrupper.

Psykologen tilbyr ikkje individretta behandling, men arbeider på systemnivå som rådgjevar og rettleiar.

Kommunepsykoloen samarbeider med helsesjukepleiar, psykisk helseteam, PPT og tilsette i barnehagar og skular.

Målet er at psykologen skal bidra til kompetanseheving bidra til betre psykisk helse for barn og unge. 

Du får kontakt med psykologen gjennom bruk av andre tenester i Stad kommune.