MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

OPNINGSTIDER

OPNINGSTIDER

Hovudbiblioteket på Nordfjordeid

Måndag  kl 09.00 – 15.30
Tysdag   kl 09.00 – 18.30
Onsdag  kl 09.00 – 15.30
Torsdag  kl 09.00 – 18.30
Fredag   kl 09.00 – 13.00
Laurdag kl 11.00 – 14.00 

Avd. Selje folkeboksamling

Mån- tys- ons- og fredag kl 09.00 – 15.30 og torsdag kl 09.00 – 18.30,

Flatraket filial

Torsdag kl. 17.00 –19.00

Stadlandet filial

Onsdag kl. 14.30 –17.00

Avgrensingar

Biblioteket ber besøkande om å overhalde smittevernreglane som er oppslått i biblioteka.

Låne- og innleveringsrutiner

Ta helst med lånekort!

  • Bestill gjerne bøker på førehand, så kan vi lage klart til du kjem og hentar
  • Bruk gjerne sjølvbetjent utlån (reingjering mellom kvar gong og 2 dagar karantene på innleverte bøker)
  • Lever bøker i bokkassa utanfor døra til biblioteket eller på boktralla ved skranken
  • Det er høve til å bestille fjernlån som tidlegare

Besøk frå skular og barnehagar

  • Skal avtalast på førehand.

Smittevern

  • Vi oppmodar til handvask før og etter bibliotekbesøket, og det står handsprit ved inngangsdøra, ved sjølvbetjent utlån og fleire stader i biblioteket. Vi har og tilgang på hanskar om det er ynskjeleg
  • Hald avstand til andre besøkande og tilsette (minst 1 meter)
  • Innleverte bøker vert sett i karantene i 2 døgn
  • Følg heile tida myndigheitenes råd og rettleiing for smittevern. Er du sjuk, bli heim

Heimkøyring på Eid: Kontakt Eid Frivillegsentral på tlf. 41460042

Heimkøyring i Selje: Kontakt Selje Frivillegsentral på tlf 958 69 223