MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

OPNINGSTIDER

OPNINGSTIDER

Hovudbiblioteket på Nordfjordeid

Måndag: kl 09.00 – 15.30
Tysdag:   kl 09.00 – 18.30
Onsdag:   kl 09.00 – 15.30
Torsdag:  kl 09.00 – 18.30
Fredag:    kl 09.00 – 13.00
Laurdag:  kl 11.00 – 14.00

Avd. Selje folkeboksamling

Mån- tys- ons- og fredag: kl 09.00 – 15.30
Torsdag:                                 kl 09.00 – 18.30

Flatraket filial

Torsdag: kl 17.00 – 19.00

Stadlandet filial

Onsdag kl 14.30 – kl 17.00

Avgrensingar

Biblioteket ber besøkande om å overhalde smittevernreglane som er oppslått i biblioteka.

Særskilte avgrensingar for hovudbiblioteket på Nordfjordeid 

 • lesesal/studieplass ved : avgrensa plassar- 6 personar på lesesal, 2 personar på grupperom/småbord i biblioteket - bestill i skranken.
 • Kun 1 Pc til nettbruk/utskrifter (ikkje speling)

Særskilte avgrensingar for avd. Selje i kommunehuset

 • Maks 10 personar i biblioteket
 • Lesesal/studieplass/nettbruk ved avd. Selje i kommunehuset(ikkje spel), maks 3 personar samstundes – avtal i skranken
 • Om ein vil spele spel eller bruke puslespel, må det avtalast i skranken. Spel blir sett i karantene etter kvart bruk.

Låne- og innleveringsrutiner

Ta helst med lånekort!

 • Bestill gjerne bøker på førehand, så kan vi lage klart til du kjem og hentar
 • Bruk gjerne sjølvbetjent utlån (reingjering mellom kvar gong og 2 dagar karantene på innleverte bøker)
 • Lever bøker i bokkassa utanfor døra til biblioteket eller på boktralla ved skranken
 • Det er høve til å bestille fjernlån som tidlegare

Besøk frå skular og barnehagar

 • Skal avtalast på førehand.

Smittevern

 • Vi oppmodar til handvask før og etter bibliotekbesøket, og det står handsprit ved inngangsdøra, ved sjølvbetjent utlån og fleire stader i biblioteket. Vi har og tilgang på hanskar om det er ynskjeleg
 • Hald avstand til andre besøkande og tilsette (minst 1 meter)
 • Innleverte bøker vert sett i karantene i 2 døgn
 • Følg heile tida myndigheitenes råd og rettleiing for smittevern. Er du sjuk, bli heime
 • For dei som ikkje ynskjer å gå inn i lokalet, tilbyr vi levering av bøker ved utgangsdøra etter avtale

 

Heimkøyring på Eid: Kontakt Eid Frivillegsentral på tlf. 41460042

Heimkøyring i Selje: Kontakt Selje Frivillegsentral på tlf 958 69 223