MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Tilskot til kulturminner

Tilskot til kulturminner

Her finn du ulike tilskotsordningar for å ta vare på kulturminner.

Klikk for stort bileteSteinar Engeland  Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

Kven kan søke?

Eigarar av bygninger/anlegg innanfor tette trehusområder kan motta tilskot. Det same kan kommunar med tette trehusområder. Det er Riksantikvaren som definerer kva for områder dette gjelder. Les mer om dette i vår veileder.
Kva kan du søke om?

   

Oppdage brann
    Hindre spreiing av brann
    Enkel slukking
    Utarbeide brannsikringsplan

Korleis søker du?

Send søknad til fylkeskommunen. Sjå eige søknadsskjema: 

Skjema for søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember 2020.
Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.
Les meir om tilskotsordninga

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen.