MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Svømmehall

Svømmehall

Svømmehallen på Nordfjordeid ligg i Eid Idrettshus. Hallen er open for offentleg bading 3 dagar i veka

Opningstider for offentleg bading

Eid Symjehall 

  • Tysdag kl 17.00 – 21.00
  • Torsdag kl 17.00 – 21.00
  • Fredag kl 17.00 – 21.00
     

Tysdag, torsdag og fredag kl. 20.00 - 21.00 er symjehallen reservert for vaksne. 

Symjehallen er stengt for offentleg bading frå 1.mai til 1. september, i skulane sin jule- og påskeferie, men open i skulane sin haust- og vinterferie.

Billettprisar


Billett per person 

  • Born (under 15 år) - kr 50,-
  • Honnør - kr 50,-
  • Vaksne - kr 80,- 

Familiebillett - kr 170,- (vaksne med barn)

 

Klippekort 

Barn/Honnør

10 klipp - kr 380,-  
20 klipp - kr 680,-  
Månadskort - kr 250,-  


Vaksne
10 klipp - kr 620,-   
20 klipp - kr 1 080,- 
Månadskort - kr 380,-