MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Svømmehall

Svømmehall

Svømmehallen på Nordfjordeid ligg i Eid Idrettshus. Hallen er open for offentleg bading 3 dagar i veka

Opningstider for offentleg bading

Eid Symjehall 

  • Tysdag kl 17.00 – 21.00
  • Torsdag kl 17.00 – 21.00
  • Fredag kl 17.00 – 21.00
     

Tysdag, torsdag og fredag kl. 20.00 - 21.00 er symjehallen reservert for vaksne. 

Symjehallen er stengt for offentleg bading frå 1.mai til 1. september, i skulane sin jule- og påskeferie, men open i skulane sin haust- og vinterferie.

Billettprisar


Billett per person 

  • Born (under 15 år) - kr 50,-
  • Honnør - kr 50,-
  • Vaksne - kr 80,- 

Familiebillett - kr 170,- (vaksne med barn)

 

Klippekort 

Barn/Honnør

10 klipp - kr 380,-  
20 klipp - kr 680,-  
Månadskort - kr 250,-  


Vaksne
10 klipp - kr 620,-   
20 klipp - kr 1 080,- 
Månadskort - kr 380,-  


 

Eid symjehall har sommarope tysdagar og fredagar i veke 28, 29, 30 og 31. 

Velkomen til bading!