Søknadsfrist 1.september 2020 - Momskompensasjon generell ordning

Frivillige lag og organisasjonar kan søke momskompensasjon generell ordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsløysinga er no opna for at frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfristen er 1. september kvart år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Dersom organisasjonen er knytt til eit sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller liknande), så skal søknaden sendast via sentralleddet. Ver spesielt merksam på at sentralledda har eigne søknadsfristar som er tidligare enn vår frist. Les meir om dette her.

 

Søknadsskjema og mier om ordninga finn du på https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/