Stad

Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022

Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har gjort følgjande vedtak 24.05.22 i saken fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022.

Tildelingar til anlegg i Stad kommune.

Ordinære anlegg i Stad kommune 2022
Anleggsnummer Prosjekt/tiltak Søkar Tildelt sum
71052 Selje Idrettspark kunstgras 7 ar Selje Idrettslag 105 000
59120 Harpefossen Skisenter, rehabilitering fjellheis Harpefossen Skisenter AS 999 000
51482 Nordfjordeid skule, fleirbrukshall Stad kommune 3 100 000

 

Nærmiljøanlegg i Stad kommune 2022
Anleggsnummer Prosjekt/tiltak Søkar Tildelt sum
74339 Ballbane, Torvik bustadfelt Stad kommune 188 000
74340 Aktivitetsløype, Torvik bustadfelt Stad kommune 215 000
75632 Øynavegen, trinn 2 Haugen og Dalen bygdeutviklingslag 300 000
75991 Firkanten, Nordfjordeid skule Stad kommune 591 000

 

Møte i Hovudutval for kultur, idrett og integrering 24.05.2022