Stad

Forskottering av spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Forskottering av spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Søknadsfrist for å søke om forskottering er 31.oktober 2022.

Stad kommune har i 2022 vedteke å opprette eit eige fond til ordninga «Forskottering av spelemidlar til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet». Ordninga om forskottering av spelemidlar til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal vere hjelp til lag/organisasjon som står i kø for å få tildelt spelemidlar til idrettsanlegg frå fylkeskommunen. Ordninga skal gjere det mogleg for lag/organisasjon til å starte og fullføre sitt prosjekt/tiltak med ein gang søknaden er godkjent/formelt i orden av fylkeskommunen.

Vedtak - Forskottering av spelemidlar til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (PDF, 5 MB)

 

Retningslinjer 2022- Forskottering av spelemidlar til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (PDF, 803 kB) 

 

Elektronisk søknadsskjema