Stad

Tildeling av spelemidlar 2020 i Stad kommune

Tildeling av spelemidlar 2020 i Stad kommune

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering vedtok i møte 04. juni årets spelemiddelfordeling. 

Følgjande søknadar fekk tildeling i 2020

Tildeling av spelemidlar 2020
Anleggsnummer Prosjekt Søkar Tildelt tilskot Anlegg
72140 Snøproduksjon familiebakken Harpefossen skisenter AS kr 1 000 000 Ordinært anlegg
20497 Turistløypa Nedfart og Snøproduksjon Harpefossen skisenter AS kr 1 911 000 Ordinært anlegg
51484 Klubblokale Fellesanlegget Tus kr 504 000 Ordinært anlegg
51782 Fleirbrukshall Stad kommune kr 1 000 000 Ordinært anlegg
72580 Klubbhus/lager Stokkenes golfpark kr 280 000 Ordinært anlegg
72708 Hinderløype Selje skule Selje IL kr 217 000 Nærmiljøanlegg
72341 Klatreløype inkl the Globe og lysanlegg Stårheim IL kr 600 000 Nærmiljøanlegg
62599 Trimløype Selje IL kr 121 000 Nærmiljøanlegg
72340 Aktivitetsløype Stårheim IL kr 300 000 Nærmiljøanlegg
Totalt kr 5 933 000