Private tilskotsordningar

Sponsor, tilskot og gåvemidlar til lag og organisasjonar i Stad kommune.

 

 

 

Stad kommune har i samarbeid med Munikum laga årshjul for lag og organisasjonar i Stad kommune.

Årshjulet    skal hjelpe dykk med å få ein oversikt over tilskuddsordningar til lag og organisasjonar i vårt nærområde. Tilskudda er sortert etter søknadsfrist slik at du kan sjå kva mogelegheiter som er tilgjenge for dykk til ei kvar tid.

 

Anbefaler også å søke etter tilskot igjennom http://tilskuddsportalen.no

Endring av søknadsfristar kan fårekomme. Sjekk linken til nettsida til givarane. Her kjem du direkte inn til søknadsløysninga.

 

Trenger du hjelp eller tips med søknaden?

Ta kontakt med Arild Vonheim, rådgjevar lokal samfunnsutvikling

Mobil 90409929 - Mail arild.vonheim@stad.kommune.no

 

Lykke til med søknadsarbeidet!

 

NB: Linken til årshjulet fungerer ikkje på eldre nettlesarar, til dømes Explorer.