MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Treng du skyss?

Treng du skyss?

Stad kommune søkjer kvart år fylkeskommunen om lokale transportmidlar for ungdom (LTU). I år fekk vi kr. 90.000,- tildelt for 2020.  

Prosjektgruppa for LTU midlane er Stad ungdomsåd og sakshandamar for LTU midlane.

Skyssordnninga gjeld for ungdom i alderen 13 - 19 år. 

Prosjektgruppa har bestemt ein egenandel på kr. 20 ein veg per person. På dei kommunale ungdomsarrangementa som blir laga skysstilbod til vil ein finne påmeldingsskjema til her!

NB! Nokon har skyss heim og nokon har skyss t/r. 

Påmeldingskjema

På sikt vil det vere mogleg for ungdom og lokale lag og organisasjonar som planlegg ungdomsarrangement å søkje om transport støtte. Elektronisk skjema blir då gjort tilgjengeleg her.