MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Slik søker du serveringsløyve

Slik søker du serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve skal sendast den kommunen der serveringsstaden ligg.

Søknaden skal innehalde:

  • Namn og adresse på løyvehavar (eigar/dagleg leiar)
  • Adresse/lokalisering av serveringsstaden
  • Namn og adresse på styrar og varastyrar
  • Dokumentasjon på at styrar har gjennomført etablerarprøva
  • Skatteattest for løyvehavar
  • Serveringslokalet/a må vere registrert hos Mattilsynet  

 

 

Søknadsskjema (DOCX, 79 kB)

 

 

Dei som søkjer om, eller har serveringsløyve, må etter § 6 serveringslova mellom anna ha "utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv."

OBS! Serveringsløyve må ikkje forvekslast med skjenkeløyve, som gjeld løyve til sal og skjenking av alkohol. Slikt løyve må det søkjast om særskild!