MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Sel du tobakk

Sel du tobakk

Alle som sel tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakksalsregisteret, både salsstader og grossistar. Dette inkluderer også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogatar.

 

Er du ikkje registrert har du ikkje lov å selje tobakksvarer og tobakkssurrogat.

 

Registreringa er kostnadsfri, men alle registrerte salsstader må betale eit årleg tilsynsgebyr.

 

Du registrerer deg på Helsedirektoratet si side.