MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tilskot

 

 

 

 

 

 

Stad kommune har mottatt kr. 1 013 000,- i tildeling tre av midlar til ein kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Stad kommune har mottatt kr. 531 000,- i andre del av tildelinga av midlar til ein kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Hensikta og målet med tilskotet er å sette kommunane betre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.