Stad

Tilskot

 

 

 

 

 

 

Stad kommune har mottatt kr. 1 013 000,- i tildeling tre av midlar til ein kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Stad kommune har mottatt kr. 531 000,- i andre del av tildelinga av midlar til ein kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Hensikta og målet med tilskotet er å sette kommunane betre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.