MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Velkomen hit - velkomen heim!

Velkomen hit - velkomen heim!

Er du ny i kommunen vår eller planlegg å flytte hit? - Du er uansett hjarteleg velkomen! 

Stad kommune vart skipa 1. januar 2020 ved samanslåing av Eid, Selje og deler av Vågsøy kommune i Nordfjord. Stad har ca 9.500 innbyggjarar, med Nordfjordeid som kommunesenter. På Nordfjordeid finn du alt du treng av handels- og servicetilbod, sjukehus, vidaregåande skule, offentlege kontor, opera-/kulturhus, legevakt, idrettshallar og det meste anna du treng for å leve eit godt liv i Stad kommune. 

Elles finn du gode stader å bu, barnehagar, skular, handelstilbod, spennande bedrifter og eit rikt lag- og organisasjonsliv rundt om i heile kommunen. Og du finn ein spektakulær natur som er fritt tilgjengeleg både sommar og vinter. Kvar elles i verda kan du surfe i bølgjene og køyre ski i puddersnø på same stad? Det kan du i Stad og Nordfjord! 

Vi har samla eit knippe med gode opplevingar, tilbod og tenester til deg. Vi håper du finn noko som kan passe - og at du vil finne deg til rette og trivast i Stad.

Skulle du ha noko på hjartet er du velkomen til å ta kontakt for ein prat. Ikkje ver redd for å ta kontakt med meg som ordførar direkte pr e-post, sms eller Messenger – vi skal prøve å hjelpe deg vidare så godt vi kan!


Beste helsing 
Gunnar Silden
Ordførar i Stad kommune
 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Bygge og bu i Stad

Kulturliv og ting du kan gjere på fritida

Barnehagar, skule og utdanning

Næring og arbeid

Ønsker du å bidra i vårt lokalmiljø?

Stad på kartet

Facebooksider

Bli betre kjend med Stad

Kva er det eigentleg med...

Sommar på Stadlandet

Finalist i årets frivilligkommune 2019 (Eid kommune)
 

Kontakt

Gunnar Silden
Ordførar
E-post
Mobil 913 29 996