Stad

Utleige kommunale bygg og areal

Utleige kommunale bygg og areal

Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall er tilgjengeleg for aktivtetar for skule, lag og organiasjonar. På dagtid er hallane primært utleigd til skule- og opplæringsformål. Men er ellers tilgjengeleg for utleige til publikum.

Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall er tilgjengeleg for aktivtetar for skule, lag og organiasjonar. På dagtid er hallane primært utleigd til skule- og opplæringsformål. Men er ellers tilgjengeleg for utleige til publikum.

Vi ber lag og organisasjonar som ynskjer faste treningstider i Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall (ettermiddag/kveld) for skuleåret 2022 – 2023 sende inn søknad om treningstider til Stad kommune.

Søknadsfrist for fast halleige for skuleåret 2022-2023 er 25. juni 2022.

Merk søknad med:
Søknad om treningstider 2022-2023 + kva bygg det gjeld.

Send søknad

Søknad kan også sendast pr. post til Stad Kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Eigedom v/Inger Lise Myrold administrerer utleige av dei fleste kommunale bygg i Stad kommune. Gjeld det utleige av areal eller rom på ein av våre skular, ta gjerne direkte kontakt med skulen det gjeld.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 40 02 20 81