Utleige kommunale bygg og areal

Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall er tilgjengeleg for aktivtetar for skule, lag og organiasjonar. På dagtid er hallane primært utleigd til skule- og opplæringsformål. Men er ellers tilgjengeleg for utleige til publikum.

Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall er tilgjengeleg for aktivtetar for skule, lag og organiasjonar. På dagtid er hallane primært utleigd til skule- og opplæringsformål. Men er ellers tilgjengeleg for utleige til publikum.

Vi ber lag og organisasjonar som ynskjer faste treningstider i Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall (ettermiddag/kveld) for skuleåret 2022 – 2023 sende inn søknad om treningstider til Stad kommune.

Søknadsfrist for fast halleige for skuleåret 2022-2023 er 25. juni 2022.

Merk søknad med:
Søknad om treningstider 2022-2023 + kva bygg det gjeld.

Send søknad

Søknad kan også sendast pr. post til Stad Kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Eigedom v/Inger Lise Myrold administrerer utleige av dei fleste kommunale bygg i Stad kommune. Gjeld det utleige av areal eller rom på ein av våre skular, ta gjerne direkte kontakt med skulen det gjeld.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 40 02 20 81