MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Utleige kommunale bygg og areal

Utleige kommunale bygg og areal

Korona har sett stoppar for det meste av innandørstreningar denne våren. Vi håper no at treningane kan kome i gang igjen for fullt til hausten. 

Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall er tilgjengeleg for aktivtetar for skule, lag og organiasjonar. På dagtid er hallane primært utleigd til skule- og opplæringsformål. Men er ellers tilgjengeleg for utleige til publikum.

Vi ber om at lag og organisasjonar som ynskjer faste treningstider i Eid Idrettshus, Eidahallen og Valhall (ettermiddag/kveld) for skuleåret 2020 – 2021 sender inn søknad om treningstider til Stad kommune snarast råd.

Søknadsfrist for fast halleige for skuleåret 2020-2021 er 25. juni 2020.

Merk søknad med:
Søknad om treningstider 2020-2021 + kva bygg det gjeld.

Send søknad

Søknad kan også sendast pr. post til Stad Kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Eigedom v/Inger Lise Myrold administrerer utleige av dei fleste kommunale bygg i Stad kommune.Gjeld det utleige av areal eller rom på ein av våre skular, ta gjerne direkte kontakt med skulen det gjeld.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081