Kommuneplan Arealdel

Kommuneplan Arealdel

Stad kommune består av tidlegare Eid kommune og Selje kommune, i tillegg til Bryggja skulekrins i tidlegare Vågsøy kommune. Fram til samla kommuneplan for Stad kommune er vedteken, er det kommuneplanane for dei tre 'delane' av den nye kommunen som gjeld. I tillegg har vi i 2022 vedteke kommunedelplan for sjøareala. Planane er lenka til nedanfor. 

Kommuneplanen for tidlegare Eid
Kommuneplanen for tidlegare Selje
Kommuneplanen for Bryggja krins 

Kommunedelplan for sjøareal

For å finne ut kva som er planstatus for din eigedom, kan du gå inn på kartløysinga vår Stadinnbyggar.