MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Kommuneplan Arealdel

Kommuneplan Arealdel

Kommuneplanens arealdel for tidlegare Eid og Selje kommunar er gjeldande fram til ny arealdel for Stad kommune er utarbeidd og vedteken av Stad kommunestyre.

Kommuneplanen for tidlegare Eid
Kommuneplanen for tidlegare Selje
Kommuneplanen for Bryggja krins

Ta kontakt om du treng innsyn i arealplanar for Bryggja og Selje.
 

Kontakt

Kristian Nave
Einingsleiar plan og forvaltning
E-post