Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Stad kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplanen syner korleis Stad kommune skal bidra til å redusere negative konsekvensar av rusmiddelbruk. Planen inneheld også kunnskapsgrunnlag knytt til rusfeltet og retningslinjer for kommunen si sakshandsaming av sals- og skjenkeløyve.

Sals- og skjenketider er fastsett i eiga forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk og om opningstider for serveringsstadar i Stad kommune.

Stad kommunestyre vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 i møtet 18. juni 2020, KS-sak 20/085.

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk og om opningstider for serveringsstadar i Stad kommune

 

Trykk her for å lese meir om løyve knytt til sal og skjenking av alkohol.