Stad Skipstunnel - Registrering av interessenter for steinmasser

Kystverket gjennomfører ei undersøking for å samle informasjon frå dei interessentane som ønsker å motta masse frå Stad skipstunnel.

Svarfrist for undersøkinga er 10. oktober.

Her finn du informasjon om undersøkinga.  (PDF, 823 kB)