Siste nytt

Kystverket og Stad kommune inviterer til informasjons- og innspelsmøte om Stad skipstunnel og pågåande planprosessar for Moldefjorden og Kjøde.

I samband med planlegging for bygginga av Stad skipstunnel blir det arrangert informasjonsmøte for bebuarar som bur nært inntil det som vil være anleggsområda.

Skipstunnel vil gje god moglegheit for utvikling av nærområda rundt tunnelen. Samtidig vil også utbygginga medføre store konsekvensar for området. Gjennomtenkt og god planlegging vil vere avgjerande for eit godt resultat.

Stad kommune og Nordplan inviterer derfor alle som vil til å svare på eit spørreskjema om bekymringar og
håp/ønsker for utviklinga av områda rundt skipstunnelen.

Tysdag 9. november inviterte Stad kommune og Stad Vekst næringslivet til møte om Stad skipstunnel og planlegging av prosjekt for handtering av masse.