VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Vil du endre eller seie opp plassen?

Vil du endre eller seie opp plassen?

Korleis byte barnehageplass

Du kan søke om å byte til ein annan barnehage. Frist for å søke om endring av barnehageplass er 1. mars. Søker du om å byte etter søknadsfrist vil barnet ditt få plass i ny barnehage når det blir ledig plass. Ved overgang til ny barnehage blir tidlegare barnehageplass automatisk sagt opp. 

Søk om å byte barnehage

Korleis seie opp barnehageplassen

Det er 1 månad oppseiingstid frå den 1. eller 15. i månaden. For å seie opp plassen må du fylle ut og sende inn skjema for oppseiing av plass.

Oppseiing av barnehageplass

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Telefon 57 88 58 20
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Telefon 57 85 93 00
Mobil 979 90 441