Saman for ein god oppvekst

Saman for ein god oppvekst

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Stad kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra.

Vi ønskjer å skape enda betre samhandling og tverrfagleg innsats for born og unge som vekst opp i Stad kommune.

Her finn du eit verktøy som skal gjere det enklare for deg å forstå kva du skal gjera dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp.

Er du bekymra for eit barn?