Saman for ein god oppvekst

Saman for ein god oppvekst

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Stad kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra.

Vi ønskjer å skape enda betre samhandling og tverrfagleg innsats for born og unge som vekst opp i Stad kommune.

1. september 2022 lanserer vi eit verktøy som skal gjere det enklare for deg å forstå kva du skal gjera dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp.

Du vil finne meir informasjon om dette her på denne sida frå 1. september.