Reglement og vedtekter

Reglement og vedtekter

Gjeldane vedtekter for skulane i tidlegare Eid

Gjeldane ordensreglar Eid

Gjeldande vedtekter for skulane i tidlegare Selje

Gjeldane ordensreglar Selje