MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Siste nytt

Siste nytt

Onsdag 17. mars inviterer Eid ungdomsskule til eit digitalt møte for foreldrene til alle elevar som no går på 7. trinn. Her blir det informasjon om det å begynne på Eid ungdomsskule!

Møtet blir frå kl. 19.00 – 20.00. Klikk her for å bli med på møtet

Presentasjon (PPTX, 4 MB) er presentasjonen som vart gjennomgått på møtet.

Før elevane startar på ungdomsskulen, må dei velje 2. framandspråk , engelsk fordjuping eller arbeidslivsfag. Dette er eit fag med 227 årstimar over 3 år. Dette vil seie ca. 2 skuletimar i veka.

Elevane har fått informasjon om dette då vi var rundt på barneskulane og snakka med elevane. Før ein tek eit val, er det viktig at elevar og føresette diskuterer kva val ein skal gjere.

Måndag 4. januar er det skulestart ved Eid ungdomsskule etter juleferien, men vi går over til raudt nivå. 8. og 9. trinn møter på skulen måndag, medan 10. trinn skal ha digital undervisning denne dagen