MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Siste nytt

Siste nytt

Måndag 4. januar er det skulestart ved Eid ungdomsskule etter juleferien, men vi går over til raudt nivå. 8. og 9. trinn møter på skulen måndag, medan 10. trinn skal ha digital undervisning denne dagen