MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Skulestart

Skulestart

Måndag 17.august ønskjer vi alle elevar på 8., 9. og 10. trinn velkomne til EUS. Vi opnar skuleåret med smitteverntiltak på gult nivå, men med eit ønskje om at alle elevar skal få ein så normal skulekvardag som mogleg. Alle elevar får med heim eit informasjonsskriv til føresette om skulekvardagen. Vi oppmodar alle til å følgje reglane for smittevern og gjere sitt for å hindre spreiing av smitte.

Første skuledag startar derfor ikkje som vi har tradisjon for, med felles samling på uteområdet. Elevane møter i følgjande klasserom og nyttar desse inngangane: