Feiing og bustadtilsyn

Feiing og tilsyn

Ny «Forskrift om brannførebygging» frå 1. januar 2016 seier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.   

Feiing og bustadtilsyn