MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Har du fått varsel om branntilsyn?

Har du fått varsel om branntilsyn?

Vi er etter «Forskrift om brannforebygging § 17», plikta til å feie og å føre tilsyn med ditt fyringsanlegg (eldstad og røykkanal) etter behov. 

Når vi kjem på branntilsyn i din bustad ser vi på den generelle branntryggleiken i bustaden, med spesielt fokus på skorstein og eldstader der du som eigar har plikter å skjøtte jf.  § 6.

Dette bør du vite om før vi kjem:

.
  • Du som huseigar eller person med tilknyting til bustaden må vere tilstades når vi kjem
  • Å føre tilsyn med din bustad inngår i feiieavgifta og vert vanlegvis utført av feiaren i kommunen
  • I etterkant av tilsynet får du tilsendt ein rapport
  • Brannvesenet avgjer kor ofte vi kjem på tilsyn
  • Dersom du ønskjer eit visst klokkeslett tilsynet utførast på eller om du ønskjer å endre dato for tilsynet - ber vi om at du tek kontakt med oss mellom kl 07:30 og kl. 15:00

 

Ønskjer du meir informasjon

Kontakt

Rune Høydal
Feiar
Mobil 975 28 887
Øyvind Bakke
Feiar
Mobil 903 61 461