MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Har du fått varsel om branntilsyn?

Har du fått varsel om branntilsyn?

Vi er etter «Forskrift om brannforebygging § 17», plikta til å feie og å føre tilsyn med ditt fyringsanlegg (eldstad og røykkanal) etter behov. 

Når vi kjem på branntilsyn i din bustad ser vi på den generelle branntryggleiken i bustaden, med spesielt fokus på skorstein og eldstader der du som eigar har plikter å skjøtte jf.  § 6.

Dette bør du vite om før vi kjem:

.
  • Du som huseigar eller person med tilknyting til bustaden må vere tilstades når vi kjem
  • Å føre tilsyn med din bustad inngår i feiieavgifta og vert vanlegvis utført av feiaren i kommunen
  • I etterkant av tilsynet får du tilsendt ein rapport
  • Brannvesenet avgjer kor ofte vi kjem på tilsyn
  • Dersom du ønskjer eit visst klokkeslett tilsynet utførast på eller om du ønskjer å endre dato for tilsynet - ber vi om at du tek kontakt med oss mellom kl 07:30 og kl. 15:00

 

Ønskjer du meir informasjon

Kontakt

Rune Høydal
Feiar
Mobil 975 28 887