MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Gjenbruksstasjonar

Gjenbruksstasjonar

Gjenbruksstasjonane til NoMil er det bemanna mottak med opningstider 2 gongar i veka.
På gjenbruksstasjonane er det mottak for det meste, t.d. farleg avfall, elektriske artiklar, trevirke, hageavfall og større gjenstandar som ikkje eignar seg å ha oppi renovasjonsdunk.

Industriområdet Haugen, Hjalamvegen 1, 6773 Nordfjordeid.
Opningstider: tysdag kl 16:00 - 19:00 og torsdag kl 09:00 - 15:00. 


Selje gjenbruksstasjon ved Uteseksjon i Selje (Fagerstadbygget) sør for Selje sentrum
Opningstider:
Tysdag  kl 15:30-20:00 og torsdag kl 12:00 – 15:30