MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Har du fått varsel om branntilsyn?

Har du fått varsel om branntilsyn?

Vi er etter «Forskrift om brannforebygging § 17», plikta til å feie og å føre tilsyn med ditt fyringsanlegg (eldstad og røykkanal) etter behov. 

Når vi kjem på branntilsyn i til deg så ser vi på den generelle branntryggleiken med spesielt fokus på skorstein og eldstader der du som eigar har plikter jf.  § 6.

Dette bør du vite om før vi kjem:

  • Du som huseigar eller person med tilknyting til bustaden må vere tilstades når vi kjem
  • Å føre tilsyn inngår i feie og tilsynsavgifta og vert vanlegvis utført av feiaren i kommunen
  • I etterkant av tilsynet får du tilsendt ein rapport. Rapporten finn eigaren i Min Eigedom
  • Brannvesenet avgjer kor ofte vi kjem på tilsyn

 

Ønskjer du meir informasjon

Kontakt

Rune Høydal
Feiar
Mobil 975 28 887
Øyvind Bakke
Feiar
Mobil 903 61 461