Møte: Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Møtet er under planlegging. Tid og stad kan bli endra. 

 

Dato
22. april 2024
Tid
Varar heile dagen
Stad
Stad rådhus