Stad

MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kultur, idrett og fritid

Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

Spelemidlar 2021 - Søknadsfrist 01.november 2020

Meir informasjon finn du her