Stad

Operasjon nullutslepp Vestland 2030: Kva kan vi gjere lokalt?

Stad kommune, Vestland fylkeskommune og Klimapartnere Vestland vil i samarbeid med Sparebanken Vest invitere til ein inspirasjonsdag for å syne at nullutslepp er mogeleg – og kan skape eit betre samfunn! Velkomen 6. februar! Arrangementet er gratis.

Her kan du melde deg på 

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.