Stad

Fordi det er her vi vil leve gode liv

Stad skal vere eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag. Dette har vore eit felles mål for arbeidet som er gjort i Eid, Selje og Bryggja i 2018 og 2019 for å gjere klart for nye Stad kommune. Dette samfunnsmålet tek vi med oss vidare i arbeidet med å utvikle kommunen vår! 

Her vil du framover finne informasjon om prosjekt Stad kommune satsar på for å gjere kommunen til ein attraktiv og endå betre stad å leve det gode liv!

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar