Stad

Min Eigedom - all informasjon samla på ein plass!

Alle som har eigedom i Stad kommune kan no sjekke informasjon om eigedomen sin via portalen Min Eigedom.

Min Eigedom fungerer som ein døgnopen digital teneste som gjer det enkelt for kommunen å tilby riktig og oppdatert informasjon til deg som innbyggjar i Stad.

Les meir - logg inn!

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar