Stad

Friluftslivsveka og strandryddeveka hand i hand! 

5. – 13. sept (Friluftslivsveka) og 5.-20. sept (Strandryddeveka) er alle inviterte til å bli med å feire friluftslivet og naturen og rydde i naturen.

Strandryddeveka har mange aktivitetar og er delt opp i ulike temadagar. Her vert det invitert til alt frå å rydde i strandsona, rydde heime og rydde med jobben. Alt for å hylle naturen som vi er så glade i og som vi er så avhengige av! Meir info her 

 

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.