Stad

Stad kommune - Framlegg til budsjett 2021 – Handlingsprogram 2021-2024

Framlegg til budsjett 2021, handlingsplan 2021-2024 og varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar i Stad kommune frå 01.01.2021.

Les meir

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

Nyhende og aktivitetar

 • 30.11.2020

  Karriere Vestland – gratis karriererettleiing for nye moglegheiter

  Skal du gjere viktige karriereval? Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.
 • 30.11.2020

  Draumestipendet 2021

  Er du ein ung kunst-/kulturutøvar mellom 18 og 25 år frå Stad kommune?Har du ein draum?Då kan du søkje draumestipendet 2021!50 søkjarar mottek 30 000 kr kvar. Du kan søkje i kategoriane dans, musikk, skapande skriving, visuell kunst, sirkus, teater og open klasse.Gå inn på drommestipendet.no for å søkje. Søknadsfrist: 8. januar 2021.
 • 27.11.2020

  To nye positive testar i Stad kommune

  To nye personar har testa positivt for covid-19 i Stad kommune. Personane var allereie i karantene som nærkontaktar i husstanden til ein person med påvist smitte, og smittetilfellet har ikkje ført til nye nærkontaktar i saka.