Stad

Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar. Her kan du lese om enkelte av prosjekta det blir jobba med. 

 

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

 

Nyhende og aktivitetar