Stad

Har du innspel til plan for sjøareal i Stad? 

Planforslag til kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune for 2021 – 2031 er lagt ut på høyring. Her kan du lese planen og gje innspel. Planforslaget er også tilgjengeleg i kartløysinga til kommunen og i fylket si kartløysing

Info om medverknad i høyringsprosessen. (PDF, 305 kB) Lenke til høyringsmøter finn du her.

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

Nyhende og aktivitetar