Stad

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møte på nett, møtekalender, kva saker som blir behandla og korleis du kan påverke politikken i Stad. 

 

Nyhende og aktivitetar

 • 07.12.2022

  Tilskot til å inkludere heimebuande eldre i aktivitet

  Stad kommune deler ut kr. 5000,- til 6. frivillige lag og organisasjonar som ønskjer å gjere ein ekstra innsats for å inkludere heimebuande eldre i sin aktivitet eller generelt i aktivitet i nærområdet vinteren/våren 2023. Målet er at eldre som er/er i faresona for å isolere seg, verte inaktive eller manglar sosiale nettverk skal få bli med meir i aktivitet i sitt nærområdet. Vi ber aktuelle søkjarar om å fylle ut eit enkelt søknadsskjema. I tillegg skal dei som får tildelt midlar sende inn ein enkel undervegsrapport innan 20. februar 2023. Skjemaet finner du her Søknadsfrist 20. desember 2022. Spørsmål om tilskotsordninga kan rettast til Eid Frivilligsentral på tlf. 414 60 042 eller Astrid Grete Torheim her astrid.grete.torheim@stad.kommune.no
 • 07.12.2022

  Tilskot til dekning for uteståande medlemskontingentar, treningsavgifter og deltakaravgift

  Fritidskassa skal dekke kostnader med medlemskontingentar, treningsavgifter, deltakaravgift og utstyr til born og unge i Stad kommune for at dei kan kunne delta i faste organiserte fritidsaktivitetar. Lag og organisasjonar kan nå søke tilskot for 2022. Samla pott som vert delt ut er kr. 45.000,-. Søknadsfrist 20 desember.
 • 06.12.2022 Foto: Øystein Torheim

  Har du innspel til temaplan for kultur?

  Formannskapet i Stad kommune vedtok 1. desember 2022 å legge ut forslag til temaplan for kultur til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 9. januar 2023.