Stad

Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar! Her kan du lese om enkelte av prosjekta det blir jobba med! 

Stad skipstunnel

Hjartestad - konsept og grafisk profil 

Vår stad - saman om dei gode løysingane (den samskapende kommune)

Statens hus

 

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

 

Nyhende og aktivitetar