Hovedportal

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møte på nett, møtekalender, kva saker som blir behandla og korleis du kan påverke politikken i Stad. 

Nyhende og aktivitetar

 • 21.06.2024

  Høyringsutkast revidert standardforeskrift hushaldningsavfall. Frist 20. august.

  Styret i NoMil har lagt framlegg til revidert «Standardforskrift for hushaldningsavfall» ut på høyring, med frist 20. august. Styret i NoMil har mål om å få godkjent revidert føreskrift i alle kommunestyra i løpet av 2. halvår 2024.
 • 21.06.2024

  Vedlikehaldsarbeid Melvegen 24. juni

  Grunna vedlikehaldsarbeid vil vatnet vere vekke 24. juni frå kl 08:00 og utover dagen. Vatnet skal være påsett til kl. 16:00. Luft og farge på vatn kan forekomme, spyl ut kaldt vatn nærmast inntaket, til kvaliteten er tilfredsstillande, rens siler om trykktap blir vedvarende.Sjå kven som er berørte her
 • 21.06.2024

  SEPREP tverrfagleg vidareutdanning

  Desentralisert vidareutdanning deltid over 2 år på Nordfjordeid