Stad

Sei di meining! - Høyringsfrist 15. august.

Samfunnsplanen for Stad er lagt ut på høyring. I sommar tek vi turen rundt for å høyre kva du meiner om planen! 

Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sin viktigaste overordna plan. Den handlar om kva vi skal satse på og vil vere førande for kommunen si verksemd. Her kan du lese planen, gje innspel og få oversikt over høyringsaktivitetar.

Her kan du lese StadMag juli 2020 - infomagasin frå Stad kommune

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar

 • 14.07.2020

  Sei di meining!

  Samfunnsplan for Stad er ute på høyring fram til 15. august. I sommar er vi på tur rundt for å høyre kva du meiner om planen! Her kan du lese meir om planen, sjå oppdatert reiseplan og plan for høyringsmøter.
 • 10.07.2020

  Send eit postkort frå «verdas beste vesle Stad»! 

  Sommaren 2020 er spesiell! I staden for å reise på fancy ferie til utlandet, køyrer no mange rundt i bil og opplever Noreg «på gamlemåten». Kva passar då betre enn også å sende eit godt, gammaldags postkort som ferieminne til familie og venner?
 • 10.07.2020

  Nye reglar for besøkande i Hoddevika og Ervika

  Stad kommune har innført forbod mot «villcamping» i avgrensa område i utmark i bygdene Ervika og Hoddevika på Stadlandet.