Stad

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender, kva saker som blir behandla og korleis du kan påverke politikken i Stad. 

 

Nyhende og aktivitetar

 • 09.08.2022

  Vegarbeid og asfaltarbeid i Skulevegen og Sjøgata

  Det føregår i dag asfaltfresing i Skulevegen ved Eid idrettshus og ei strekning ved Korsen-rundkøyringa. Ein må rekne med noko venting ved fresing på strekning frå Korsen-rundkøyringa fram til hestesenter-vegen. På onsdag vil det bli asfaltering av dei strekningane som no vert fresa. I Sjøgata vert det frå tysdag kveld arbeidd med å løyse kumrammer i samband med re-asfaltering. Det vert sett markørar på kummar slik at ein skal unngå å køyre på kummar. Arbeidet med å løyse kumrammer vil føregå utover natta. Vis omsyn i trafikken.
 • 08.08.2022

  Avtale om kjøp av Lestovika kaianlegg

  3. august signerte Stad kommune - Stad Eigedomsutvikling kontrakt om kjøp av kaianlegg i Lestovika. Kjøpsavtala vart inngått med Årvik familien som har eigd og utvikla kaianlegget sidan 1960 talet.
 • 03.08.2022

  Drenering

  I jordbruksforhandlingane vart satsane for tilskot til drenering auka til kr 2.500 pr. dekar for systematisk grøfting og kr 38 pr. løpemeter tilfeldig grøft frå 1.juli. Dei som har fått tildelt tilskot og ikkje starta grøftinga kan trekke søknaden og kome med ny søknad på auka satsar. For søknadsskjema klikk her Kontakt Landbrukskontoret ved spørsmål. Tlf 979 91052