Stad

Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar. Her kan du lese om enkelte av prosjekta det blir jobba med. 

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møte på nett, møtekalender, kva saker som blir behandla og korleis du kan påverke politikken i Stad. 

 

Nyhende og aktivitetar