Stad

Aktuelt

Hjartestad konsept og grafisk profil

Den samskapande kommunen: Vår stad - saman om dei gode løysingane!

Stad skipstunnel info frå Kystverket

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

 

Nyhende og aktivitetar

 • 24.09.2021

  Møte i Stad kontrollutval 30.09.2021

  Det er møte i Stad kontrollutval torsdag 30. september 2021 kl 9. Møtestad: Kommunehuset i Selje - Møterom 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.
 • 23.09.2021

  Vaksinestatus i Stad pr 23. september

  86 % av dei vaksne er fullvaksinerte og 86% i aldersgruppa 12-17 år har fått fyrste dose.
 • 22.09.2021

  Melding til abonnementar Kaldekloven vassverk

  Det har i morgentimane i dag vore driftsforstyrrelsar ved Kaldekloven vassverk på grunn av brot i vassledinga ved Rysta på Naustdal. Dette kan medføre farge og partiklar i vatnet og eventuelt luft.Spyl ut og reinsk silar.Bruk ikkje varmevatn før vatnet er klårt.Mvh. Kommunalteknikk Stad Kommune