Stad

Koronatiltak i Stad kommune: Registrering og kartlegging av tilgjengeleg helsepersonell

Har du jobb utanfor helse- og omsorgstenestene og har helsefagleg utdanning? Eller har du helsefagleg utdanning og ledig kapasitet for tida? - Då ber vi om at du registrerer deg hos oss.

I første omgang ønskjer vi berre ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell i kommunen. Vi vil kontakte deg dersom vi får behov for det. Registrer deg her!

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar

 • 20.05.2020

  Melding om feltarbeid

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag kontinuerlig overvåkinga av fuglebestander i jordbrukslandskapet
 • 20.05.2020 Steinar Engeland

  Kulturmidlar

  KULTURMIDLAR 2020 Frivillige lag, foreiningar og andre organisasjonar i Stad kommune som driv kulturarbeid kan søkje kommunen om tilskot til drift og administrasjon av organisasjonen. Søknad skal leverast elektronisk innan 15.06.2020
 • 18.05.2020

  Autorisasjonskurs i plantevern, for nye brukarar, på Sunnmøre

  For å kjøpa og bruka plantevernmiddel i produksjonen på garden, eller på ein arbeidsplass, må du ha plantevernbevis.