Stad

Sei di meining! - Høyringsfrist 15. august.

Samfunnsplanen for Stad er lagt ut på høyring. I sommar tek vi turen rundt for å høyre kva du meiner om planen! 

Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sin viktigaste overordna plan. Den handlar om kva vi skal satse på og vil vere førande for kommunen si verksemd. Her kan du lese planen, gje innspel og få oversikt over høyringsaktivitetar.

Her kan du lese StadMag juli 2020 - infomagasin frå Stad kommune

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar