Stad

Folkemøte om utvikling av Selje mot 2030

Her kan du sjå opptak og presentasjonar frå møte 16.10.

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar