Stad

17. mai i Stad 2021

Feiringa av nasjonaldagen blir også i år annleis enn vi er vant til. Likevel håper vi det skal bli ei flott markering av dagen rundt omkring i Stad.

Informasjon og program for feiringa vil bli lagt ut her så snart dette er klart. 

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

Nyhende og aktivitetar