Stad

Fordi det er her vi vil leve gode liv

Stad skal vere eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag. Dette har vore eit felles mål for arbeidet som er gjort i Eid, Selje og Bryggja i 2018 og 2019 for å gjere klart for nye Stad kommune. Dette samfunnsmålet tek vi med oss vidare i arbeidet med å utvikle kommunen vår! 

Her vil du framover finne informasjon om prosjekt Stad kommune satsar på for å gjere kommunen til ein attraktiv og endå betre stad å leve det gode liv!

Vil du vere med og påverke?

Følg med på lokaldemokratiet i kommunen vår. I møteplanen finn du kva politikarane har vedteke og kva saker dei skal behandle. 

Her kan du også sjå og gje innspel til saker på høyring.

Nyhende og aktivitetar

 • 17.01.2020

  Operasjon nullutslepp i Vestland 2030: Kva kan vi gjere lokalt?

  Velkomen til konferanse om nullutslepp i Vestland 2030, 6. februar på Operahuset Nordfjord. Fylket har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! No sett fleire kommunar seg same mål, mellom anna Stad.
 • 16.01.2020

  Vegadresse i Selje

  Kommunestyret i tidlegare Selje har i møte 5.12.19 godkjent alle vegadresser med unnatak av to adresser (Oresetervegen og Lillejordvegen på Flatraket). Venter på avklaring på Kartverket sitt vedtak om skrivemåten.
 • 14.01.2020

  Møtebok utval for kultur, samfunn, idrett

  Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 14. februar 2020. Her kan du sjå møteboka.