Stad

Eigedomskatt i Stad 2021

Her finn du info om eigedomskatt i Stad kommune

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

Nyhende og aktivitetar

 • 12.04.2021

  Invitasjon som medarrangør til Stad sommarskule

  Vi er på jakt etter lokale aktørar som vil vere med og arrangere sommarskule 2021. I samband med nedstenginga av skular og fritidstilbod som følgje av korona har regjeringa i år gitt ekstra bevillingar til Stad kommune for å arrangere sommarskule. Sommarskulen blir fullfinansiert av Stad kommune.
 • 08.04.2021

  Ny sentral tilskotsordning for frivillig sektor!

  Det er lansert ny statleg tilskotsordning for frivillig sektor. Den nye tilskotsordninga er todelt og det er mogleg å søkje på begge ordningane. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar ordningane. Målet er å støtte frivillig sektor gjennom koronakrisen. Første søknadsfrist er 20. april.
 • 08.04.2021

  Lansering av e-Torg for Stad kommune

  Stad kommune lanserer no ei ny sjølvbeteningsløysing for fleire kommunale tenester gjennom Stad kommune sitt e-Torg.