Stad

Aktuelt

VAL 2021 - Her finn du informasjon om Stortingsval og Sametingsval 2021

Hjartestad konsept og grafisk profil

Den samskapande kommunen: Vår stad - saman om dei gode løysingane!

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

 

Nyhende og aktivitetar

 • 17.09.2021 Malakoff - jentar som er glade

  Temaplan for kultur - forslag til planprogram til offentleg ettersyn

  Stad formannskap har vedteke oppstart av arbeidet med temaplan for kultur og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. I planprogrammet vert rammene for planarbeidet fastsett.
 • 16.09.2021

  Møtebok Stad kommunestyre 16.09.2021

  Det var møte i stad kommunestyre torsdag 16. september 2021. Her kan du sjå møteboka.
 • 16.09.2021

  Status for vasskvalitet i Stad kommune

  Stad kommune driftar sju vassverk, og for alle desse vert det teke rutinemessige prøver av vasskvaliteten rundt om på ulike stader i ledningsnettet. Normalt er det god kvalitet på vatnet som vert levert frå alle desse vassverka. I dei siste 2-3 mnd har det vore utfordringar knytt til kvaliteten ved tre av vassverka.