Stad

Skatteetaten overtek oppgåver frå kommunen

Frå 1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene frå kommunen.

Les meir

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

Nyhende og aktivitetar