Hovedportal

Politikk og organisasjon

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møte på nett, møtekalender, kva saker som blir behandla og korleis du kan påverke politikken i Stad.