Stad

Aktuelt 

Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar.
Her finn du info om nokre av prosjekta det blir jobba med:

Statens hus i Stad - pilotprosjekt

Stad skipstunnel - informasjon

Den samskapande kommunen: Vår stad - saman om dei gode løysingane!

Hjartestad - konsept og grafisk profil

Følg med i lokalpolitikken i Stad!

Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla.

 

Nyhende og aktivitetar