Velkomen hit - velkomen heim!

Er du ny i kommunen vår eller planlegg å flytte hit? - Du er uansett hjarteleg velkomen! 

Stad kommune vart skipa 1. januar 2020 ved samanslåing av Eid, Selje og deler av Vågsøy kommune i Nordfjord. Stad har ca 9.500 innbyggjarar, med Nordfjordeid som kommunesenter. På Nordfjordeid finn du alt du treng av handels- og servicetilbod, sjukehus, vidaregåande skule, offentlege kontor, opera-/kulturhus, legevakt, idrettshallar og det meste anna du treng for å leve eit godt liv i Stad kommune. 

Elles finn du gode stader å bu, barnehagar, skular, handelstilbod, spennande bedrifter og eit rikt lag- og organisasjonsliv rundt om i heile kommunen. Og du finn ein spektakulær natur som er fritt tilgjengeleg både sommar og vinter. Kvar elles i verda kan du surfe i bølgjene og køyre ski i puddersnø på same stad? Det kan du i Stad og Nordfjord! 

Vi har samla eit knippe med gode opplevingar, tilbod og tenester til deg. Vi håper du finn noko som kan passe - og at du vil finne deg til rette og trivast i Stad.

Skulle du ha noko på hjartet er du velkomen til å ta kontakt for ein prat. Ikkje ver redd for å ta kontakt med meg som ordførar direkte pr e-post, sms eller Messenger – vi skal prøve å hjelpe deg vidare så godt vi kan!

Ein første velkomen rundt i vår Hjartestad!


Beste helsing 
Sigurd Reksnes
Ordførar i Stad kommune
 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Besøk oss LIVE!

Webkamera - utsikt over hamn/fjord

Selje
Selje, Risnakken Live - YouTube

Nordfjordeid
Næringskaia ved Godsterminalen:
Port of Nordfjordeid - YouTube
Vekslarhuset ved Sagastad:
Port of Nordfjordeid - YouTube

Magasin 

Bygge og bu i Stad

Kulturliv og ting du kan gjere på fritida

Barnehagar, skule og utdanning

Næring og arbeid

Ønsker du å bidra i vårt lokalmiljø?

Stad på kartet

Facebooksider

Bli betre kjend med Stad 

Kontakt

Sigurd Reksnes
Ordførar
E-post
Mobil 91 37 92 71