MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Utgåtte høyringar

Her kan du finne avslutta høyringar i kommunen. I lista over høyringar kan du klikke på 'detaljer'-lenka for å få meir informasjon om saka, samt ei liste over dokument som er knytt til den.
 
Clear
     
 
 
Ingen saker svarar til kriteria. Prøv med færre eller andre kriterium.