Interessert i jobb i Stad kommune?

Stad kommune jaktar stadig på god kompetanse og kjekke medarbeidarar til ledige stillingar!

Når du søkjer på ledig stilling i kommunen, må du sende elektronisk søknad. 

Søknadsportal for ledige stillingar i Stad kommune, trykk her for å sjå kva som er ledig og for å søkje.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må alltid grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.

Her finn du alle ledige stillingar i Stad kommune

Om du ikkje fann stillinga for deg her, samarbeider vi med Nordfjordakademiet som gjerne vil hjelpe deg å finne din plass i Nordfjord. Meld deg inn i Nordfjord Alumni som jobbsøkjar, så tek dei direkte kontakt med deg!