Varaordførar Judith Kvåle

Portrett av varaordførar - Klikk for stort bilete Stad kommune

Judith Kvåle er varaordfører i Stad kommune i perioden 2023-2027, og er vald inn i kommunestyret for Arbeidarpartiet.

Judith har vore politisk aktiv i gamle Selje kommune i to periodar før ho vart valt inn i Stad kommunestyre for Arbeiderpartiet i 2019.

Judith Kvåle er utdanna spesialsjukepleiar i rus og psykisk helse og arbeidar som teamleiar for FACT-Nordfjord, som er eit samskapingsprosjekt mellom Stad kommune og Nordfjord Psykiatrisenter, med fokus på heilskaplege tenester til personar med alvorleg psykisk liding i kommunen. Ho har tidlegare vore sjukepleiar og ruskonsulent i gamle Vågsøy kommune. 

Judith Kvåle bur på Flatraket, er gift og har tre vaksne born og eit barnebarn.

Stad kommune har varaordfører i 40% stilling. I utgangspunktet har varaordførar kontortid torsdagar og fredagar, samt utanom kontortid etter behov. Varaordføreren kan kontaktast utanom dette på epost, sms/telefon og facebook.

Kontakt

Judith Kvåle
E-post
Mobil 90 84 74 69