Slik kan du påverke politikken i Stad

Stad kommune ønskjer engasjerte innbyggjarar og vi inviterer til dialog. Vi har opne møter og du kan kome med skriftleg innspel til planar. Her kan du sjå og gje innspel til høyringar

Kontakt ein politikar
Har du ein god idé om korleis vi kan utvikle Stad kommune vil vi gjerne høyre frå deg.
Ta kontakt med kommunestyret - send e-post til en representant

Ta kontakt med eit utval 
Du kan også kontakte medlemer i dei ulike utvala våre. Samarbeid gjerne med eit av disse om du har politiske saker som du ønskjer å utfordre kommunestyret på.  

Besøk eit gruppemøte 
Dei politiske partia har gruppemøte der dei førebur politiske saker som skal handsamast. Alle partia tek imot engasjerte innbyggjarar som ønskjer å gje kort informasjon om eit tiltak.

Gruppeleiarar
Sp: Gunn Sande
Ap: Judith Kvåle
V: Anita Otneim Hoddevik
H: Dag Henning Reksnes
Krf: Ronald Dalsbø 
Frp: Anfinn Sjåstad
SV: Hans Christian Hansen
INP: Stian Alexander Hoddevik
MDG: Marie Kristine Kroken